ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
มิถุนายน 11, 2021
ประมวลภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ล่องเรือสำราญ New Year’s Party 2022
มกราคม 1, 2022
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2564 ผู้บริหาร บริษัท ซีเอส ยูนิเทล เทคโนโลยี จำกัด เดินทางร่วมกับคณะ CS GROUP เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง