ประธานกรรมการ 💉ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมบริจาคเงินสด ให้แก่ รพ.ค่ายธนะรัชต์
มิถุนายน 10, 2021
ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
มิถุนายน 14, 2021
เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2564 MD และเจ้าหน้าที่
ระดับ Staff จำนวน 5 ท่าน ได้เดินทางร่วมกับคณะ CS GROUP เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเทศบาลบางปู จ.สมุทรปราการ
💉 เพื่อตัวเอง 💊
💉 เพื่อสังคม 💊