ชิ้นส่วนยานยนต์
สิงหาคม 20, 2020
สวัสดีปีใหม่ 2564 🎉🎉🎉
ธันวาคม 23, 2020
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 บริษัท #ซีเอสยูนิเทลเทคโนโลยี จำกัด พร้อมบริษัทในเครือกลุ่มเจริญสิน เปิดโครงการ “CSG รักษ์โลก” ภายใต้ชื่อกิจกรรมบริจาคขวดน้ำพลาสติก เพื่อมอบให้แก่ #วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยพระอาจารย์ ทิพากร อริโย พระเทศบาลเป็นผู้รับมอบ ในการ #ผลิตผ้าไตรจีวร สู่ #หน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ขวด ซึ่งมีน้ำหนัก 370 กก. เป็นโครงการด้านการแสดง #ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรณรงค์และ #ส่งเสริมให้พนักงาน มีส่วนร่วมในการ #ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เห็นประโยชน์ของการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า #ลดปริมาณขยะ #ประเภทขวดน้ำพลาสติก

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว การแปลงขวดน้ำพลาสติกเป็นผ้าไตรจีวร แล้วนำผ้าจีวรมาผลิตเป็น #หน้ากากอนามัย โดยบริษัทฯ ส่งมอบขวดน้ำพลาสติกให้วัดจากแดง เพื่อนำไปส่งต่อให้ #วิสาหกิจชุมชนวัดจากแดง นำขวดพลาสติกเข้าสู่ #กระบวนการรีไซเคิล แล้วนำขวดมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบ(โพลีเอสเตอร์) ในการผลิตผ้าไตรจีวร #ปั่นเป็นเส้นใยสำเร็จรูป เพื่อทอเป็นผืนผ้านำไปตัดเย็บเป็นผ้าไตรจีวร สำหรับพระภิกษุสงฆ์ต่อไป ซึ่งขยะขวดพลาสติก 60 ขวด สามารถผลิตชุดผ้าไตรจีวรได้ 1 ผืน