กิจกรรมทำบุญบริษัทและกีฬาสีประจำปี 2563
มกราคม 18, 2020
บริจาคกล่องนมแปรรูปเป็นหลังคาบ้าน
สิงหาคม 14, 2020

บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในเครื่องทดสอบใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการหลายเครื่อง เช่น ตู้ทดสอบโอโซนที่ความเข้มข้นสูงๆ, เครื่องทดสอบการเปราะหักที่อุณหภูมิต่ำๆ, เครื่องอ่านค่าสี เป็นต้น