การพัฒนาความสามารถในการทดสอบ ในปี 2563
กุมภาพันธ์ 1, 2020

บริษัท ซีเอส ยูนิเทล เทคโนโลยี จำกัด จัดกิจกรรมทำบุญบริษัทฯ และกีฬาสีประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัท

และนอกจากนี้ยังได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่พนักงาน