เครื่องทดสอบ เครื่องมือ เครื่องจักร และยาง

บริษัท ซีเอส ยูนิเทล เทคโนโลยี จำกัด มีเครื่องมือ เครื่องทดสอบยาง ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า อีกทั้งสามารถออกสูตรยางและผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน ตามสูตรยางของลูกค้า ตามาตรฐานการทดสอบ DIN, JIS, ISO และ ASTM

หัวข้อ

ตารางแสดงตัวอย่างคุณสมบัติของยางคอมปาวด์ที่วัลคาไนซ์แล้ว


 


การควบคุมคุณภาพยางคอมปาวด์


บริษัท ซีเอส ยูนิเทล เทคโนโลยี จำกัด สามารถรับประกันและทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของยางคอมปาวด์ โดยเราจะมีห้องทดสอบภายในบริษัทซึ่งสามารถทดสอบได้หลากหลาย รายการและให้ผลการทดสอบที่น่าเชื่อถือ โดยสามารถทดสอบได้ตามมาตรฐานสากล เช่น ASTM , JIS , DIN , BS , ISO เป็นต้น

รายการทดสอบที่ทางห้องทดสอบเราสามารถทดสอบได้ แยกตามประเภทการทดสอบได้ดังนี้ :

MDR

  • เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดลักษณะการคงรูปของยาง

การวิเคราะห์ทางด้านเคมี

  • FTIR
  • TGA

เครื่องมือ เครื่องทดสอบ และเครื่องจักร


บริษัท ซีเอส ยูนิเทล เทคโนโลยี จำกัด มีเครื่องมือและเครื่องจักรที่ทันสมัย และสามารถตอบความสนองตามความต้องการของลูกค้า อาทิ เช่น เครื่องจักรมีทั้งแบบอัดและแบบฉีด เครื่องมือเครื่องทดลองต่างๆ เครื่อง VIDEO MEASURING SYSTEM, Dynamic, MDR

 

VIDEO MEASURING SYSTEM

  • เป็นเครื่องมือวัดชิ้นงานที่ต้องการความแม่นยำของงานนั้นๆ ที่ไม่สามารถใช้เครื่องมือปรกติวัดได้

 

Dynamic

  • เครื่องทดสอบ KS,KD

 

เครื่องจักร

  • เครื่องอัด   100 ตัน
  • เครื่องอัด   200 ตัน
  • เครื่องฉีด   200 ตัน
  • เครื่องฉีด   300 ตัน
  • เครื่องฉีด   350 ตัน